93 455 16 62 info@forma21.com

Forma 21 neix l’any 2001 a partir de la iniciativa de diversos professionals amb una consolidada experiència en l’àmbit de les addiccions, creant un programa integral per a la Reinserció Sociolaboral de drogodependents, en règim residencial, que doni resposta a aquesta realitat social.

Comptem amb un equip multidisciplinari format per educadors socials, integradors socials, treballador social, psicòleg i monitor.

Disposem de 4 habitatges de reinserció sociolaboral a la ciutat de Barcelona amb un total de 30 places, 26 d’elles conveniades amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La nostra Entitat, així com els nostres recursos, estan inscrits al registre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i formen part de la xarxa d’atenció a les drogodependències i de la seva cartera de serveis.