93 455 16 62 info@forma21.com

PISOS DE REINSERCIÓ PER A PERSONES AMB PROBLEMES D’ADDICCIONS

Els Pisos de reinserció són àmbits residencials situats en un entorn comunitari per afavorir la total integració social dels usuaris.
S’ofereix un marc idoni, substitutori del mitjà familiar, perquè l’usuari sigui protagonista, participant activament en la millora de la seva salut i la pròpia reinserció sociolaboral, amb suport professional i recolzament comunitari adients.

El programa té una durada limitada, fàcilment accessible. Ofereix un espai tutoritzat per professionals experts, dotat d’una estructura lleugera i flexible, que utilitza al màxim els recursos comunitaris habituals, i que representa la via normalitzada per la seva total reinserció.

El projecte els permet fer la transició dels pisos terapèutics a la vida independent d’una manera adequada a les seves necessitats.

Els pisos de reinserció estan concebuts per a facilitar als usuaris un espai convivencial adequat, on abordar els aspectes relacionats amb l’addicció. Es busca potenciar la consolidació d’hàbits de convivència i habilitats socials, dirigits a aconseguir el major grau possible d’autonomia personal, així com la capacitat d’adaptació i maneig del seu entorn. 

En el nostre projecte es persegueix consolidar l’abstinència i hàbits de vida quotidians,  i es treballa especialment en la gestió de les emocions i en un coneixement exaustiu d’un mateix proporcionant totes les eines necessàries per tal d’aconseguir un creixement personal.

Així mateix s’insisteix en la preparació per a la vida laboral, sigui en activitats formatives o en la recerca d’ocupació i manteniment d’una feina estable.